Privacymelding: Contactformulier

De rijksoverheid hecht grote waarde aan de privacy van haar medewerkers. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het afhandelen van een contactaanvraag van betrokken medewerker. De grondslag waar wij ons bij deze verwerking op beroepen is de toestemming van de betrokkene. Betrokkene mag deze toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken.

Om de contactaanvraag te kunnen afhandelen worden persoonlijke gegevens van betrokkene gedeeld met medewerkers van het Klantcontactcentrum van UBR Personeel en, afhankelijk van de vraag, met andere relevante medewerkers van UBR Personeel. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. De gegevens worden ook niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie. De contactaanvraag met persoonsgegevens wordt 2 maanden bewaard na het afronden van de aanvraag. De gegevens worden niet gebruikt voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen.

Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kun je bezwaar tegen de verwerking maken. Hiervoor en voor vragen kun je contact opnemen met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel. 

Hoort bij