Privacy melding: Afhandeling klachten

De rijksoverheid hecht grote waarde aan de privacy van haar medewerkers. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het verwerken van de klacht en het faciliteren van de klachtencommissie van de rijksdienst. De grondslag waar wij ons bij deze verwerking op beroepen is toestemming van de betrokkene. Dit betekent dat betrokkene zijn/haar toestemming kan intrekken. De klacht zal dan worden verwijderd. 

Ter behoeve van de klachtafhandeling worden de persoonlijke gegevens van betrokkene beschikbaar gesteld aan medewerkers van UBR Personeel, de beklaagde, diens leidinggevende en de leden van de klachtencommissie. De persoonlijke gegevens worden verder niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Persoonlijke gegevens worden ook niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie en worden tot zeven jaar na de administratieve afhandeling van het ontslag bewaard. Persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen.

Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor en voor vragen kun je contact opnemen met het orgaan waar je werkzaam bent.

Hoort bij