Privacy melding: Advies over de financiële rechtspositie

De rijksoverheid hecht grote waarde aan de privacy van haar medewerkers. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze op aanvraag van de rijksmedewerker of de rijksdienst. Wanneer er advies wordt gegeven over een financieel rechtspositioneel vraagstuk, worden de gegevens van betrokken medewerker vastgelegd. De grondslag waar wij ons bij deze verwerking op beroepen is toestemming van de betrokkene. Ter uitvoering van het financieel advies worden de persoonlijke gegevens van betrokken medewerker beschikbaar gesteld aan de adviseur EC O&P. Deze gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Persoonlijke gegevens worden ook niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie en worden 2  jaar bewaard. Persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen.
Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor en voor vragen kunt u contact opnemen met het orgaan waar u werkzaam bent. 

Hoort bij