Privacy melding: Arbeidsjuridisch advies en procesvertegenwoordiging bij rechtspositionele zaken

De rijksoverheid hecht grote waarde aan de privacy van haar medewerkers. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het adviseren van de rijksdienst op het gebied van arbeidsjuridische zaken en vertegenwoordiging bij bezwaar-, (hoger) beroepsprocedures of bij voorlopige voorzieningen, als het gaat over personele aangelegenheden. De grondslag waar wij ons bij deze verwerking op beroepen is het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke.

Ter uitvoering van het adviseren van de rijksdienst over rechtspositionele zaken en het vertegenwoordigen van de rijksdienst in bezwaar- en beroepsprocedures, worden persoonlijke gegevens van betrokken medewerker beschikbaar gesteld aan juridisch adviseurs en administratieve ondersteuning van UBR Personeel. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. De persoonlijke gegevens worden ook niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie en worden tot zeven jaar na de administratieve afhandeling van het ontslag bewaard. Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen. Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor en voor vragen kun je contact opnemen met het orgaan waar je werkzaam bent.