Privacy melding: Behandeling bezwaarzaken

De rijksoverheid hecht grote waarde aan de privacy van haar medewerkers. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het behandelen van het bezwaar dat is ingediend door een medewerker en voor het faciliteren van de bezwarenadviescommissie van de rijksdienst. De grondslag waar wij ons bij deze verwerking op beroepen is het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke.

Ten behoeve van de bezwaarbehandeling worden de persoonlijke gegevens van betrokken medewerker beschikbaar gesteld aan de commissiesecretaris, administratieve ondersteuners, juridisch adviseurs van UBR Personeel en de leden van de bezwarenadviescommissie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. De persoonlijke gegevens worden ook niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie en worden tot zeven jaar na de administratieve afhandeling van het ontslag bewaard. Persoonsgegevens zullen NIET worden gebruikt voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen.

Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en om vergeten te worden. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor en voor vragen kun je contact opnemen met het orgaan waar je werkzaam bent. 

Hoort bij