Privacy melding: Conflictbemiddeling/mediation

De rijksoverheid hecht grote waarde aan de privacy van haar medewerkers. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor ondersteuning bij bemiddeling tussen de dienst en een medewerker. De grondslag waar wij ons bij deze verwerking op beroepen is het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke.

Ter uitvoering van ondersteuning bij bemiddeling tussen de dienst en een medewerker worden de persoonlijke gegevens van betrokkene beschikbaar gesteld aan bemiddelaars en ondersteunend personeel van UBR Personeel. De gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Persoonlijke gegevens worden ook niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie en tot zeven jaar na de administratieve afhandeling van het ontslag bewaard. Persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen.
Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor en voor vragen kun je contact opnemen met het orgaan waar je werkzaam bent.

Hoort bij