Privacy melding: Juridische ondersteuning bij reorganisaties (PLAC/BEC)

De rijksoverheid hecht grote waarde aan de privacy van haar medewerkers. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het leveren van een secretaris aan de rijksdienst voor het juridisch ondersteunen van de plaatsingsadviescommissie of bedenkingencommissie in geval van een reorganisatie. De grondslag waar wij ons bij deze verwerking op beroepen is het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke.

Ter uitvoering van de juridische ondersteuning van de plaatsingsadvies- en bedenkingencommissie in geval van een reorganisatie worden de persoonlijke gegevens beschikbaar gesteld aan deze secretaris van UBR Personeel. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Persoonlijke gegevens worden ook niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie en worden conform de Archiefwet bewaard. Persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen.

Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor en voor vragen kun je contact opnemen met het orgaan waar je werkzaam bent.

Hoort bij