Privacymelding: Eigenrisicodragerschap ZW

De rijksoverheid hecht grote waarde aan de privacy van haar medewerkers. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor schadelastbeheersing en goed werkgeverschap, waaronder het bevorderen van de re-integratie van medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. De grondslag waar wij ons bij deze verwerking op beroepen is de wettelijke verplichting. 

Ter uitvoering van schadelastbeheersing en goed werkgeverschap worden persoonlijke gegevens beschikbaar gesteld aan geautoriseerde medewerkers van UBR Personeel en worden deze gegevens niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Persoonlijke gegevens worden niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie en worden indien er sprake is van een medisch dossier 10 jaar, en in geval van andersoortige gegevens 5 jaar bewaard De termijnen vangen aan op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de laatste handeling aan het dossier heeft plaatsgevonden. Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt worden voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen.

Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor en voor vragen kun je contact opnemen met het organisatieonderdeel waar je werkzaam bent.

Hoort bij