Privacymelding: Medische keuringen (functionele geschiktheid)

De rijksoverheid hecht grote waarde aan de privacy van haar medewerkers. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor de medische keuring om geschiktheid voor een bepaalde functie vast te stellen. De grondslag waar wij ons bij deze verwerking op beroepen is het uitvoeren van een contract.

Ter uitvoering van de medische keuring worden persoonlijke gegevens beschikbaar gesteld aan artsen en medische secretaressen. Daarnaast worden niet-medische gegevens beschikbaar gesteld aan de leidinggevende van de betrokken medewerker. Persoonlijke gegevens worden verder niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Persoonlijke gegevens worden ook niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie en worden maximaal 6 maanden na keuringsdatum bewaard. Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen.

Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor en voor vragen kun je contact opnemen met het organisatieonderdeel waar je werkzaam bent of waar de medische keuring is aangevraagd.

Hoort bij