Privacymelding: Vaccinaties

De rijksoverheid hecht grote waarde aan de privacy van haar medewerkers. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het aanbieden van vaccinaties. De grondslag waar wij ons bij deze verwerking op beroepen is het uitvoeren van een contract.

Ter uitvoering van het aanbieden van vaccinaties worden persoonlijke gegevens van betrokken medewerker beschikbaar gesteld aan artsen en medische secretaresses. Deze gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Persoonlijke gegevens worden ook niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie en worden in het medische dossier maximaal 15 jaar na de vaccinatie bewaard. Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor het nemen geautomatiseerde beslissingen.

Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor en voor vragen kun je contact opnemen met het organisatieonderdeel waar je werkzaam bent.

Hoort bij