Rijksconsultants: tijdelijke versterking voor blijvende verandering

Rijksconsultants biedt managementcapaciteit en advies. Onze professionals hebben rijksbrede ervaring en helpen bij veranderingen, projecten en/of programma’s. Wij doorgronden de vragen van organisaties en dagen onszelf dagelijks uit om te komen tot de best mogelijke oplossingen. Voor een effectieve start van een verandering, bij de opbouw- of afbouwfase van een organisatie(onderdeel) of bij vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof.

Rijksconsultants