Samenwerking EC O&P en P-Direkt werpt eerste vruchten af

P-Direkt en EC O&P zijn in 2016 een partnerschap aangegaan met als doel elkaars vakmanschap te versterken. In de dienstverlening willen we zo veel mogelijk redeneren vanuit de logica van de klant en waar het kan gecombineerde producten en diensten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan reorganiseren of verzuim.

Katja van den Berge (directeur EC O&P) en Edgar Heijmans (directeur P-Direkt) blikken in 4 vragen terug op het eerste jaar van de samenwerking en kijken ook vooruit.

Katja van den Berge en Edgar Heijmans

Katja: ‘Wij hebben een gezamenlijke stip op de horizon: we hebben dezelfde drive om een bijdrage te leveren aan de rijksbrede dienstverlening op het gebied van HR. Door hierop samen te werken, verwachten we dat we meer kunnen bijdragen aan de keten dan wanneer we dat als organisatie alleen zouden doen.’

Geef eens een voorbeeld van een project waar die gezamenlijke stip goed in naar voren komt?

Katja: ‘De samenwerking op het gebied van ICT is zo’n voorbeeld. Voor P-Direkt vormt de ICT de backbone van de dienstverlening en heeft een ICT-afdeling die gespecialiseerd is in HR-tooling. De expertise bij EC O&P ligt meer op de advieskant. Ik heb daarom P-Direkt gevraagd  de achterliggende techniek van de carrièresites Rijk zoals www.werkenvoornederland.nl over te nemen en het beheer ervan te verzorgen.'

Edgar: ‘Het overnemen van de achterliggende techniek en aansturing daarop door P-Direkt is zachtzoemend verlopen. Klanten hebben niets gemerkt van deze migratie en worden nog steeds op de door hen bekende manier geholpen. In dit traject zie je onze visie goed naar voren komen. We versterken de HR-keten door elkaar datgene te laten doen waar we goed in zijn. Voor P-Direkt betekent dat onder andere HR-gerelateerde ICT en het vertalen van de functionele eisen/vragen vanuit HR naar de ICT.’

Katja: ‘Het zou mooi zijn als op de langere termijn P-Direkt alle ICT van EC O&P kan overnemen en EC O&P zich niet druk hoeft te maken over techniek en beheer.’ Edgar: ‘Dat alles hangt nauw samen met het formuleren van een strategisch samenwerkverband over de wijze waarop P-Direkt op het gebied van informatievoorziening EC O&P kan ondersteunen. We gaan dit in de loop van 2017 met elkaar formuleren en helder vastleggen. Mijn stelling is: gewoon doen!’

Hoe zien jullie het aanbieden van gemeenschappelijke producten en diensten voor je?

Edgar: ‘We willen het mogelijk maken om de huidige dienstverlening van P-Direkt die in het verlengde ligt van die van het EC O&P met elkaar te combineren. Een mooi voorbeeld hiervan is de dienstverlening op het gebied van reorganisaties. P-Direkt heeft een Reo-tool ontwikkeld die wordt gebruikt bij de administratieve ondersteuning van reorganisaties. De Reo-Tool wordt op dit moment in samenwerking met de Belastingdienst doorontwikkeld. Zodra dat klaar is kan deze tool nog eenvoudiger worden aangeboden. Diezelfde tool kan EC O&P inzetten in haar adviserende dienstverlening met betrekking tot reorganisaties. P-Direkt kan dan naar EC O&P verwijzen als er naar de tool wordt gevraagd en vice versa.’

Katja: ‘En ook over de te ontwikkelen dienstverlening die met elkaar samenhangt werken we graag samen. Zo loopt er binnen EC O&P een project met de titel ‘Nooit meer reorganiseren’. Hierin zijn we op zoek naar manieren om organisaties in personele zin sneller en soepeler te kunnen laten anticiperen op de eisen die aan hen gesteld worden. Dit vraagt mogelijk een andere aanpak van de administratie van formatie en organisatie. P-Direkt denkt hier op mee.’

Welke kansen zien jullie binnen de samenwerking voor de nabije toekomst?

Edgar: ‘We zullen komende periode bijvoorbeeld stappen zetten op het gebied van ziekteverzuim om de totale keten te verbeteren. Met name daar gaan klanten die de arbodiensten via EC O&P afnemen positieve vruchten van plukken. Ik denk dan aan de verzuimdossiers en het proces van ziek- en herstelmeldingen.’

Katja: ‘En ook krijgt data-analyse of HR-Analytics veel aandacht. Klanten hebben daar behoefte aan, dat horen we steeds vaker. P-Direkt heeft hiervoor met DISC een community ingericht, waarin ministeries kennis delen en analyses uitvoeren. Naast de data waar P-Direkt over beschikt, beschikt ook EC O&P over data die relevant zijn voor de ministeries. We verwachten dat zij hier de komende periode steeds meer naar zullen vragen.' 

Edgar: 'Afgelopen jaar liet zien dat de samenwerking tussen EC O&P en P-Direkt een gezonde spanning geeft naar de andere dienstverleners in het HR-domein. We willen niet alleen de samenwerking met elkaar, maar ook met de andere dienstverleners in het domein versterken. Dit doen we nu bijvoorbeeld al rondom de Werving en Selectie tooling voor het Rijk. Ook hier zie ik kansen voor de toekomst.’

Welke kant zien jullie de P&O-dienstverlening binnen het Rijk de komende jaren uitgaan?

Katja: ‘Technologie gaat een steeds grotere rol spelen in het vakgebied. Ik gaf al aan dat ministeries steeds meer gebruik willen maken van data-analyse en HR-analytics. En dat willen we zelf ook: ik zie voor de komende jaren zeker ook mogelijkheden voor EC O&P om proactief dienstverlening te gaan ontwikkelen of bestaande dienstverlening te verbeteren met behulp van analytics. Denk bijvoorbeeld eens aan het toepassen van algoritmes in het selectieproces. Zou het niet mooi zijn als we in de toekomst op basis hiervan al de geschikte kandidaat kunnen selecteren?

Daar tegenover zie ik de trend dat de focus steeds meer op de medewerker zelf komt te liggen. Van hem of haar wordt verwacht dat er zelf regie wordt gepakt op de eigen loopbaan. Je ziet dit al ontstaan, doordat veel organisaties in enige zin bezig zijn met duurzame inzetbaarheid. P-Direkt heeft dit ook als uitgangspunt genomen in zijn HR-visie.’

Edgar: ‘P-Direkt is bijvoorbeeld bezig om een dienst uit te werken die gericht is om inzicht te geven in de financiële mogelijkheden voor individuele medewerkers. Medewerkers kunnen hier dan zelf naar vragen. Dit product ligt in het verlengde van het Kennispunt Financiële rechtspositie van EC O&P en geeft medewerkers meer handvatten als financiële gevolgen van mogelijke stappen worden geschetst.

Zoals ik het zie, sluit onze samenwerking dus goed aan op bovengenoemde ontwikkelingen. We gaan er dan ook zeker nog mee door!’