DUO beloont zichzelf met bijzondere stagiairs en werkzoekenden

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werkt samen met het REA college in Groningen. Hierbij faciliteert DUO stage- en werkplekken voor cursisten met een arbeidsbeperking afkomstig van het REA college. Anje Neef, coördinator stages en verantwoordelijke voor de uitvoering van de participatiewet bij DUO, vertelt.

REA college

Wanneer je 18 jaar of ouder bent en niet terecht kunt in het reguliere beroepsonderwijs, kun je terecht bij het REA college. Hier krijg je een beroepsopleiding op maat, wat resulteert in het behalen van een MBO-diploma. Tevens is er begeleiding bij het vinden van een baan. De cursisten doorlopen eerst een talentenexpeditie om op die manier een zo goed mogelijke keuze te maken in de opleiding die ze gaan doen. Er worden gesprekken gevoerd en de cursisten krijgen een ’sneak peak’ in het werkleven.

DUO biedt stageplaatsen

‘Het REA college wilde stageplekken aan cursisten bieden, en zocht met ons de samenwerking op’, vertelt Anje Neef. ‘Wij hebben deze mogelijkheid en het was fijn dat het REA college goed over deze samenwerking had nagedacht. We kende het REA college al een beetje door verschillende speeddates. Hierdoor maakten we al kennis met de verschillende problematieken die er onder de cursisten kunnen spelen.’

Speeddates, stages en talentenexpedities

‘Naast het plaatsen van stagiairs bij DUO werkten we al vaker mee aan talentenexpedities. Stagiaires kwamen langs en afhankelijk van de voorkeur, bezochten we bijvoorbeeld de ICT- of communicatieafdeling’, zegt Anje. Ook hierdoor kreeg DUO veel cursisten te zien. Anje vervolgt: ‘de speeddates, stages en talentenexpedities maakten het voor ons makkelijker om ook afgestudeerde cursisten uiteindelijk in een baan bij DUO te plaatsen.’

Elkaar helpen

‘Toen wij begin 2016 de uitvoering van de participatiewet bij DUO meer vorm wilden geven, hebben we het REA college erbij betrokken. Zij kennen DUO inmiddels goed en weten wat er wel en niet kan bij ons’, geeft Anje aan. Daarnaast verzorgt het REA college zelf de jobcoaching aan cursisten die al zijn afgestudeerd bij het REA college. Anje vervolgt: ‘dit is erg fijn omdat zij de werknemer al een tijd kennen van toen zij een opleiding bij het REA college volgden. De begeleiding op de werkplekken gebeurt dus door het REA college zelf, wat erg gunstig is voor ons’. Daarnaast kan het REA college hun opleidingen door de kennis van onze organisatie, makkelijker aanpassen op de behoeften van DUO. ‘Dit is een groot voordeel. Zo hebben we bij DUO veel vraag naar JAVA-programmeurs. Het REA college leidt op dit moment dan ook meer cursisten hierin op’, zegt Anje.

Elkaar goed kennen

Zowel DUO als het REA college hebben veel belang bij de samenwerking. ‘Het REA college kan hierdoor de cursisten stage- en/of werkplekken aanbieden en aan de andere kant is het voor ons heel waardevol dat het REA college ons zo goed kent. Hierdoor kunnen ze goed inschatten wat wij nodig hebben, en ook wat de (afgestudeerde) cursisten nodig hebben’, aldus Anje. ‘Dit is erg belangrijk. Wanneer je als organisatie zo’n zelfde soort samenwerking als DUO en het REA college wil aangaan, is het dus belangrijk dat de partij waarmee je samenwerkt, jouw organisatie goed kent. Dit scheelt een heleboel gesprekken met mensen die eigenlijk niet zo goed bij jouw organisatie passen’, zegt Anje tot slot.