Producten- en dienstencatalogus EC O&P 2018 online

Elk jaar zetten we ons producten- en dienstenaanbod op een rij in een producten- en dienstencatalogus. Dit zijn de belangrijkste veranderingen in onze dienstverlening ten opzichte van vorig jaar.

PDC 2018

1. Nieuwe dienstverlening in 2018 (budgetfinanciering)

Bedrijfszorg

- Advisering Arbowet

- Uitvoering rijksbrede aanbestedingen op het terrein van Bedrijfszorg

- Arbeid en Organisatie advies (hierin is onder andere opgenomen: eigen regie en verzuim advisering)

Organisatieadvies

- Begeleiden van het ontwerp van organisatie-ontwikkelingstrajecten

- Projectleiding; Departementale Implementatiemanager FGR (DIM)

- Bedenking en bezwaar bij (her)indeling in het FGR

- Kennisontwikkeling en –deling

- Reflectie gedurende de opdracht

- Evaluatie

2. Nieuwe dienstverlening in 2018 (uurtarief/stuksprijs)

Arbeidsmarktcommunicatie

- Content en Social Media; LinkedIn-advies en strategie

Organisatieadvies

- Kennisdeling Functiegebouw Rijk

- (Her)Indeling in het Functiegebouw Rijk

- Projectleiding; Rijksimplementatie-manager FGR (RIM)

- Bijbouw in het FGR

- Individueel functiewaarderingsonderzoek

Workflow

- Werkplaatsen mobiliteit

- Dienstverlening Transferium

Werving en selectie

- Sourcing wordt in twee fases aangeboden.

3. Verschuiving van budgetfinanciering naar stuksprijs/uurtarief

Arbeidsjuridisch advies

- PLAC, BEC en juridische advisering bij reorganisaties

- KFR; training/voorlichting

Arbeidsmarktcommunicatie

- Werkzaamheden t.b.v. Beurzen en Evenementen worden nagenoeg allemaal via maatwerk (uurtarief) aangeboden; in 2017 viel dit nog onder budgetfinanciering DG OO.

Bedrijfszorg

- Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

- Vaccinaties

- Risico Inventarisatie en Evaluatie, uitvoering

Organisatieadvies

- Functiewaarderingsonderzoek voor organisaties die niet verplicht het FGR gebruiken is het budgetfinanciering; voor andere organisaties is het uurtarief.

- Ondersteunende werkzaamheden; blijft budgetgefinancierd in projecten die budgetgefinancierd zijn en voor projecten die maatwerk/stuksprijs zijn is het uurtarief van toepassing.

4. Vervallen dienstverlening

Bedrijfszorg

- Casemanagement verzuim; de casemanager verzuim verricht werkzaamheden op het gebied van verzuim ter ondersteuning van managers bij bijzondere groepen medewerkers.

Organisatieadvies

- Open inschrijvingen trainingen

Workflow

- Jobclubs; vervalt als open inschrijving. Wordt nog wel aangeboden in trajecten.

- CV-sessie; vervalt als open inschrijving. Wordt nog wel aangeboden in trajecten.

Werving en selectie

- Dienstverlening t.b.v. Stageservicepunt