Categorie ICT Werkomgeving Rijk

De categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) is verantwoordelijk voor de Rijksbrede inkoopcontracten voor persoonsgebonden en gebouwgebonden ICT voorzieningen die gezamenlijk de ICT werkomgeving van het Rijk vormen. Denk daarbij aan vaste en mobiele werkplekhardware met bijbehorende accessoires, afdrukapparatuur, mobiele telefonie/data contracten, telefooncentrales, (call center) telefoonlijnen, bulk sms diensten en hoog gerubriceerde telefonie. Voor deze inkoopbehoefte zijn de onderstaande contracten gesloten:

Programma Aanbesteding IWR

Het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (programma Aanbesteding IWR) ging begin september 2015 van start met de uitvoering van een aantal Europese aanbestedingen ter opvolging van EASI2010 en OT2010 contracten. Het programma heeft inmiddels bovenstaande 8 rijksbrede aanbestedingen (IWR2016, IWR2017, IWR2018) succesvol afgerond.

Meer informatie over het programma Aanbesteding IWR