Categorie Schoonmaak

Schoonmaak draagt bij aan een effectieve bedrijfsvoering. Rijksambtenaren kunnen hun werk alleen goed doen als het leef- en werkklimaat op orde is, zonder onhygiënische situaties en in ruimtes die visueel worden schoongehouden.”

Scope

De scope van de Categorie Schoonmaak is in januari 2016 als volgt vastgesteld in het ICIA:

  • Schoonmaakonderhoud (voor zover nog niet uitgevoerd door de Rijks Schoonmaak organisatie RSO)
  • Glasbewassing: buiten- en binnengevel glas en separatieglas
  • Specifieke schoonmaak: op afroep reinigen van specifieke ruimtes en elementen voor zover dat niet met eigen RSO personeel uitgevoerd kan worden
  • Sanitaire voorzieningen: het leveren van sanitaire artikelen
  • Specialistisch vloeronderhoud: periodiek onderhoud van vloeren
  • Dieptereiniging sanitair en keukens: specialistische reiniging van keukens en sanitair
  • Plaagdier management: het nemen van preventieve maatregelen tegen plaagdieren alsmede het bestrijden van plaagdieren
  • Calamiteiten: eerste acties indien zich een calamiteit voordoet
  • Kwaliteitsinspecties: inspecties ter controle van de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden