Lessons Learned Startup in Residence

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) lanceerde eind 2018 haar Startup in Residence (SiR) programma. In dit programma werkt het ministerie en UBR HIS samen met startups aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in vier BZK challenges.

SiR

De vier challenges

  1. Digitale Inclusie;
  2. Aardgasvrije woningen;
  3. Gebruik pachtgronden en
  4. Spoedzoekers op de woningmarkt.

In mei vond de kick-off van het Startup in Residence (SiR) programma plaats en werd duidelijk welke oplossingen de winnende startups hebben voor vier BZK challenges.

Het doel van het SiR programma

Het programma bestaat om het innovatieve vermogen van Nederland te vergroten en het Nederlandse vestigingsklimaat voor startups te verbeteren. Binnen het programma worden maatschappelijke challenges uitgezet bij startups met de oproep om een innovatieve oplossing aan te leveren. De beste startups werken vijf maanden ‘in residence’ samen met ambtenaren en stakeholders aan een demo. Bij een succesvolle demo kan het ministerie ‘launching customer’ worden en de oplossing aankopen. Meer informatie vind je op de website van SiR.

Lessons Learned

Aan de basis van de samenwerking tussen de startups en de overheid staat een aanbesteding. De opzet van de aanbesteding is een experiment geweest: het innovatiepartnerschap als procedure, aanbesteden op 3A4 en het selecteren van startups. In de afgelopen maanden haalde UBR|HIS verschillende leassons learned op die zien op dit experiment en bundelde deze in een handig overzicht. Bijzonder nuttig voor toekomstige SiR programma’s!

Je kunt het overzicht Lessons Learned nu opvragen via contactubr.his@rijksoverheid.nl.