Het Rijk pakt milieubelasting smartphones aan

Het Rijk koopt jaarlijks ongeveer 30.000 nieuwe smartphones in. De verwachting is dat het aantal nog verder stijgt door toename van de mobiele werkplekomgeving. De productie van smartphones is zeer slecht voor het milieu. In de smartphones zijn namelijk meer dan 60 kostbare en schaarse metalen verwerkt (o.a. goud, kobalt). Veel van deze grondstoffen staan op de EC lijst van 27 critical raw materials (CRM). Wereldwijd eindigt het merendeel van de (smart)phones uiteindelijk in ontwikkelingslanden. Aan het einde van de lifecycle eindigen de toestellen steevast als zwerfafval in de natuur.

CTL foto

Het Rijk neemt concrete stappen

De categorie ICT Werkomgeving Rijk (onder verantwoordelijkheid van UBR HIS) sloot namens het Rijk een contract af met Closing the Loop als partner voor het leveren van grondstofcompensatie smartphones. Het gaat hier om grondstof compensatie van alle door het Rijk gekochte smartphones via de Rijksbrede IWR2016 LAM overeenkomst voor een periode van maximaal 24 maanden. Dit is een belangrijke volgende stap in het circulair maken van de ICT van de Rijksoverheid. Sinds 2017 biedt de Rijksoverheid geschikte ICT apparatuur aan voor een tweede leven buiten de overheid. Ook zorgt het Rijk ervoor dat apparatuur die daarvoor niet geschikt is op een goede manier wordt gerecycled door speciaal daarvoor gecertifieerde bedrijven.
 

Meer informatie over de categorie IWR

Wat doet Closing the Loop voor het Rijk?

Closing the Loop (CTL) hanteert het “One for One” principe: voor iedere nieuw gekochte smartphone wordt er één defect toestel ingezameld in een ontwikkelend land en verantwoord gerecycled binnen de EU. Het Rijk wordt zo in staat gesteld om de negatieve effecten – het grondstofverbruik- van een nieuwe telefoon te compenseren. CTL compenseert de overheidstoestellen door dezelfde hoeveelheid afvaltelefoons in te zamelen in landen waar de levensloop van telefoons vaak eindigt op de vuilnisbelt. Deze compensatie resulteert niet alleen in afvalvrije en materiaal-neutrale toestellen, maar zorgt ook voor afvalreductie in Afrikaanse landen, lokale inkomsten en dat herbruikbare metalen beschikbaar worden.

Video: Aanpak Closing the Loop
Meer informatie over Closing the Loop (Engels)

ICT verduurzamingagenda Rijk

Dit contract komt voort uit een initiatief van de interdepartementale werkgroep “ICT verduurzamingagenda Rijk” ,waar de Categorie IWR deelnemer aan is. De aankoop van smartphones valt namelijk binnen de scope van de categorie IWR (IWR2016 LAM). Het project is onderdeel van het Rijksbrede verduurzamingsprogramma. Dit programma werkt onder het motto Denk, Doe, Duurzaam aan een klimaat neutrale, circulaire en inclusieve Rijksoverheid. Onder meer door budget beschikbaar te stellen via de klimaatenvelop. Er zijn daarom geen extra kosten aan verbonden.

Achtergrondinformatie

Heb je vragen?

Stuur een e-mail naar categorie.iwr@rijksoverheid.nl.