Rijksbrede contracten

Een raamcontract is een afspraak tussen een leverancier en een klant om een bepaald product of dienst voor een vaste looptijd voor een vooraf afgesproken prijs, en tegen vooraf afgesproken voorwaarden te leveren.

UBR HIS beheert een aantal van deze rijksbrede raamcontracten, zoals bijvoorbeeld IASA2016.

Het afsluiten van deze rijksbrede contracten levert financiƫle voordelen op, betere kwaliteit van de dienstverlening en levert kansen op nauwere samenwerking tussen overheidsorganisaties.

Het zijn rijksbrede raamcontracten, wat betekent dat het hele Rijk (departementen en de onderliggende organisaties) deelnemer is. Voor deze groep geldt het principe 'doe mee of leg uit'. Ook bestaat het deelnemersveld soms uit organisaties die nauw verbonden zijn aan het Rijk en voldoen aan bepaalde criteria.