I-Interim Rijk werkt dagelijks aan het realiseren van rijksbrede I-ambities. De professionals van I-Interim Rijk voeren interim-opdrachten uit op het gebied van strategisch I-advies, project- en programmamanagement, architectuur en lijnmanagement.

Het voordeel van I-Interim Rijk is dat zij snapt hoe de Rijksoverheid werkt. De collega’s van I-Interim Rijk hebben opdrachten gedaan bij andere departementen en uitvoeringsorganisaties. De kennis die ze daar hebben opgedaan nemen zij mee."

Hans Schutte, directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs

I-Interim Rijk bedient de hele Rijksoverheid. Als Rijkscollega’s helpen we onze klanten om succesvol te zijn in het continu ontwikkelen en verbeteren van hun informatiehuishouding en het realiseren van hun I-ambitie. Wij leveren tijdelijke expertise en wisselen kennis uit, om met lef en ondernemerschap de Rijksoverheid slagvaardig te laten opereren.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via telnr (070) 700 05 50 of mail naar: i-interimrijk@rijksoverheid.nl
Kijk ook op de eigen site van I-Interim Rijk.