I-Interim Rijk is een dynamische overheidsorganisatie in project- en programmamanagement op het gebied van informatievoorziening (IV) en ICT. Bij I-Interim Rijk vind je flexibele en ervaren professionals op het gebied van informatiemanagement en ICT die snel aan de slag kunnen. Dit zijn betrokken rijksambtenaren die graag daar werken waar hun expertise het meeste verschil maakt. Op dit moment bestaan we uit zo’n 200 tot 250 I-professionals op met name medior- en seniorniveau.

Versterking digitale overheid van binnenuit

In 2010 ging I-Interim Rijk van start, op initiatief van de departementale CIO’s en de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk. Doel is een bredere inzet van collega-ambtenaren met ICT-kennis. Daardoor is externe inhuur veelal niet meer nodig en blijft kennis beter behouden binnen de organisatie. Zo versterken wij de digitale overheid. UBR|I-Interim Rijk is onderdeel van Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bemiddelt uitsluitend voor rijksambtenaren.

Quote:

Het voordeel van I-Interim Rijk is dat zij snapt hoe de Rijksoverheid werkt. De collega’s van I-Interim Rijk hebben opdrachten gedaan bij andere departementen en uitvoeringsorganisaties. De kennis die ze daar hebben opgedaan nemen zij mee. Hans Schutte, Directeur-Generaal Dienst Uitvoering Onderwijs

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telnr (070) 700 05 50 of mail: info@i-interimrijk.nl