I-Interim Rijk werkt dagelijks aan het realiseren van rijksbrede I-ambities. De professionals van I-Interim Rijk voeren interim-opdrachten uit op het gebied van strategisch I-advies, project- en programmamanagement, architectuur en lijnmanagement.

Het voordeel van I-Interim Rijk is dat zij snapt hoe de Rijksoverheid werkt. De collega’s van I-Interim Rijk hebben opdrachten gedaan bij andere departementen en uitvoeringsorganisaties. De kennis die ze daar hebben opgedaan nemen zij mee."

Hans Schutte, directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs

I-Interim Rijk bedient de hele Rijksoverheid. Als Rijkscollega’s helpen we onze klanten om succesvol te zijn in het continu ontwikkelen en verbeteren van hun informatiehuishouding en het realiseren van hun I-ambitie. Wij leveren tijdelijke expertise en wisselen kennis uit, om met lef en ondernemerschap de Rijksoverheid slagvaardig te laten opereren.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telnr (070) 700 05 50 of mail naar: i-interimrijk@rijksoverheid.nl
Kijk ook op de eigen site van I-Interim Rijk.