Bij UBR|Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (UBR|KOOP) worden publicatie- en informatiediensten ontwikkeld en beheerd voor alle niveaus binnen de overheid.

UBR|KOOP ondersteunt vrijwel alle departementen, de 2 kamers van het parlement, diverse uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten, waterschappen en overzeese gebiedsdelen bij hun werkzaamheden.