UBR|KOOP ontwikkelt nieuwe applicatie DROP

UBR|KOOP heeft een nieuwe applicatie ‘Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP)’ontwikkeld. DROP zorgt ervoor dat de wettelijke verplichting van decentrale overheden om verordeningen bekend te maken én te consolideren nu in één systeem kan plaatsvinden. De gemeente Echt-Susteren heeft als eerste overheidsorganisatie in Nederland DROP in gebruik genomen. De komende twee jaar zullen overige gemeenten, provincies en waterschappen dit voorbeeld volgen.

DROP

Gemeenten zijn wettelijk verplicht verordeningen in geconsolideerde vorm beschikbaar te stellen  en bekend te maken. Ook hebben zij de verplichting om belanghebbenden te informeren over aangevraagde en uitgegeven vergunningen. Op dit moment gebeurt dit in twee gescheiden systemen: Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving(CVDR) en de Gemeentelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).  DROP integreert deze twee  invoerapplicaties in één systeem. DROP voorkomt daarmee dubbele en foutieve invoer en verkleint het risico dat regelgeving niet wordt gepubliceerd. Daarnaast bespaart DROP de gemeente veel tijd bij het bekendmaken en beschikbaar stellen van haar regelgeving. Bovendien geeft het inzicht in het wettelijk verplichte publicatieproces en biedt het mogelijkheden hierop te controleren.

Eerste publicatie

De gemeente Echt-Susteren heeft de eerste publicatie in DROP ingevoerd. Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren kreeg deze eerste publicatie feestelijk uitgereikt.

Meer informatie

Wil je meer informatie over UBR|KOOP. Kijk op de website.