European Case Law Identifier

Ook op juridisch gebied schrijdt de Europese integratie gestaag voort. Rechters en andere juridische professionals hebben daarom in toenemende mate behoefte aan optimaal toegankelijk jurisprudentie, niet alleen van nationale en Europese rechters, maar ook van collega’s uit andere EU-lidstaten. Om orde te scheppen in de miljoenen uitspraken die inmiddels in publieke databanken toegankelijk zijn, heeft de Raad van de Europese Unie vijf jaar geleden de ‘European Case Law Identifier’ (ECLI) vastgesteld. Daarbij is ook besloten om een voor iedereen toegankelijke Europese databank te creëren waarin men kan zoeken in alle van een ECLI voorziene uitspraken. Deze Europese databank zal waarschijnlijk nog dit jaar live gaan, maar daarmee is de ontwikkeling nog lang niet ten einde, integendeel.

BO-ECLI

Nog veel werk moet er verzet worden om jurisprudentie, zeker op een grensoverschrijdende manier, echt goed toegankelijk te maken. Om daaraan een bijdrage te leveren hebben zestien overheidsorganisaties, universiteiten en non-governmental organisations uit tien landen zich verenigd in het project ‘Building on the European Case Law Identifier’ (BO-ECLI). Het project wordt mede-gefinancierd door de Europese Commissie en heeft de volgende doelstellingen: het (verder) introduceren van ECLI in acht van de deelnemende landen, het promoten van het gebruik van ECLI in informatiesystemen en de juridische citatiepraktijk, het doorontwikkelen van de technische standaard, het geautomatiseerd linken van rechterlijke uitspraken aan bijvoorbeeld relevante wetsartikelen en ten slotte het ontwerpen van Europese beleidsrichtlijnen inzake het op internet publiceren van rechterlijke uitspraken.

Coördinatie

Dit Europese consortiumproject wordt gecoördineerd door UBR|KOOP en daarom waren ruim dertig vertegenwoordigers van de deelnemende partijen afgelopen donderdag 8 en vrijdag 9 oktober naar Den Haag gekomen om de kick-off bijeenkomst bij te wonen. Kennismaking was natuurlijk een belangrijke doelstelling, maar in de verschillende workshops werden al stevige discussies gevoerd en werkplannen gesmeed. In de komende anderhalf jaar zullen de verschillende partijen individueel of in kleine groepen aan het werk gaan. De slotconferentie zal in 2017 plaatsvinden in Athene.