Ontwikkelbedrijf

In opdracht van de ICBR, SGO of Ministerraad kan UBR Ontwikkelbedrijf transities op bedrijfsvoeringgebied begeleiden door bijvoorbeeld het opstellen van business cases, het doen van marktverkenningen of het ondersteunen van besluitvormingstrajecten. Het kan daarbij gaan om ontwikkeling en innovatie van bestaande dienstverlening, maar ook om het opzetten van nieuwe organisaties.

Naast organisaties in transitie vindt binnen het Ontwikkelbedrijf van UBR momenteel ook een verkenning plaats naar de vorming van een rijkstransferium voor individuele en groepen VWNW-kandidaten, medewerkers in transitie.