Factsheet Binnenwerk

Het Rijk wil een aantrekkelijke en inclusieve werkgever zijn. De Participatiewet en de zogeheten banenafspraak schrijven voor dat werkgevers in Nederland een bepaald aantal mensen met een arbeidsbeperking een baan geven. Vanwege de
meestal moeilijke situatie op de arbeidsmarkt, zal het Rijk extra banen creëren voor deze doelgroep.

Hoort bij