Logistieke Hub

De Nederlandse overheid heeft eind 2015 het VN Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. In dit akkoord, dat in 2020 van kracht gaat, wordt sterk ingezet op beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2.
Daarnaast nemen zowel de Rijksoverheid als gemeente Den Haag deel in de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. De aangesloten partijen hebben als doel: een emissievrije binnenstad in 2025.

Hoort bij