Rijksaanpak HR-ICT

Het programma Rijksaanpak HR-ICT wil een duurzame oplossing voor het tekort aan, en de steeds grotere vraag naar, kwalitatief ambtelijk ICTpersoneel. Dit vraagt een gerichte aanpak voor de in-, door- en uitstroom van ICT’ers binnen het Rijk.

Hoort bij