Factsheet Innovatieagenda

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) innoveert en werkt voortdurend aan de kwaliteit
van haar dienstverlening. Met de Innovatieagenda Bedrijfsvoering Rijk versterken we onze innovatiekracht.
Deze sluit aan op rijksbrede prioriteiten en bestaat uit verkenningen en pilots.

Hoort bij