Innovatieagenda Bedrijfsvoering Rijk

UBR innoveert en werkt voortdurend aan de kwaliteit van de dienstverlening. Met de Innovatieagenda Bedrijfsvoering Rijk versterken we onze innovatiekracht.

De Innovatieagenda Bedrijfsvoering Rijk sluit aan op Rijksbrede prioriteiten en bestaat uit verkenningen en pilots, waarmee we inspelen op maatschappelijke trends en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. UBR|Ontwikkelbedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Op de Innovatieagenda Bedrijfsvoering Rijk staan de volgende zes projecten.

Rijksaanpak HR-ICT

We ontwikkelen een rijksbrede aanpak voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van strategische ICT-kennis en -kunde binnen het Rijk. Dit draagt bij aan een duurzame opbouw van ICT-expertise, waardoor de afhankelijkheid van de markt afneemt.

‘Nooit meer reorganiseren’

In dit programma kijken we naar manieren waarop organisaties hun kerntaken organiseren, zichzelf ontwikkelen en de performance van ambtenaren richting de maatschappij verbeteren. Via slimmer reorganiseren, flexibel organiseren of door te interveniëren op gedrag, processen en cultuur.

Logistieke hub

We voeren een proef uit – onder andere in samenwerking met gemeente Den Haag – waarbij rijkspanden hun goederen ontvangen vanuit een logistieke hub, oftewel een centraal distributiecentrum. De gedachte is om de transport van goederen van, naar en tussen overheidspanden efficiënter en duurzamer in te richten (minder CO2-uitstoot, een betere bereikbare binnenstad, kostenbesparing).

‘Meester Watson’

De overheid heeft de verantwoordelijkheid om burgers goed te informeren en met name op juridisch vlak zijn er veel digitale gegevens opgeslagen. Via deze pilot willen we verkennen hoe kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan het beter toegankelijk en vindbaar maken van juridische overheidsinformatie. Met als resultaat dat zoekmachines alleen de meest relevante resultaten tonen.

e-Beveiliging

De beveiliging van rijksgebouwen heeft hoge prioriteit.  Hoe kunnen we de toegang tot rijksgebouwen veiliger, toegankelijker, efficiënter en kostenbesparend maken? Door (fysieke) beveiliging te combineren met innovatieve toepassingen creëren we een veilige en gastvrije overheid voor bezoekers en medewerkers.

Binnenwerk

Het Rijk wil een aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoord werkgever zijn. Via diverse pilots – waaronder bij de Belastingdienst en diverse departementen (V&J, SZ en VWS) – dragen we bij aan de participatiewetgeving van het Rijk. Het doel van Binnenwerk is om 120 banen te creëren. Dit door de instroom en behoud van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt rijksbreed te organiseren.