Binnenwerk

Het Rijk wil een aantrekkelijke en inclusief verantwoorde werkgever zijn. De Participatiewet en de zogeheten banenafspraak schrijven voor dat werkgevers in Nederland een bepaald aantal mensen met een arbeidsbeperking een baan geven.

Rijksbreed duurzame banen creëren voor arbeidsbeperkten

Per 1 december 2016 richt programmaorganisatie Binnenwerk zich op de collectieve instroom en behoud van mensen met een arbeidsbeperking. Deze arbeidsbeperking kan verstandelijk, fysiek of psychisch zijn.

Het doel van Binnenwerk is om duurzame banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Voor ieder rijksonderdeel die dat wil, verzorgt Binnenwerk het werven, begeleiden en organiseren van banen. Het gaat om collectieve plaatsingen in teams van 15 banen waarbij een toegewijde teamleider en jobcoach zorgen voor voldoende aandacht en begeleiding. Denk aan nuttige werkzaamheden waarbij er geen verdringing is van bestaand werk, zoals schoonmaak, ordenen dossiers en catering.

Pilots

Vanaf december 2016 zijn, onder de vlag van Binnenwerk, verschillende pilots gestart. Hiermee worden banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om collectieve plaatsingen in teams van 15 banen. De teams bestaan uit vaste collega’s. De vaste teamleider en een jobcoach zorgen voor voldoende aandacht en begeleiding. De teams worden ingezet op verschillende werkzaamheden. De pilots duren, in principe, een jaar en kunnen na afloop worden omgezet in langdurige of structurele banen.

Anno november 2017 heeft Binnenwerk in totaal 159 banen gecreëerd. Aan de pilots nemen diverse rijksonderdelen deel:

  • Algemene Rekenkamer, Tweede Kamer, Belastingdienst, Rijkswaterstaat;
  • Ministeries (Fin, IenM, BuZa, VenJ, EZ, SZW, VWS, BZK);
  • Overige rijksorganisaties: RSO, FMH, RVB, IND, COA, DTV, DUO, IGZ, P-Direkt, UBR, CPB, SCP, PBL en RLI.

Het gaat om banen voor ondersteuning in de schoonmaak, zoals toetsenbordreiniging,  het wassen van auto’s zonder water, etage-assistentie en het opschonen van P-dossiers. In de loop van 2017 en 2018 volgen nog meer pilots.

Meer weten over dit programma?

Ben je geïnteresseerd in hoe Binnenwerk uw organisatie kan helpen met het invullen van de banenafspraak? Stuur een mail naar Binnenwerk@rijksoverheid.nl en we nemen contact met je op.