Binnenwerk. Samen Sterk!

Een baan vinden is geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet als je een psychische of fysieke arbeidsbeperking hebt. De Participatiewet en de Banenafspraak richten zich op deze groep mensen. Het Rijk wil een inclusieve werkgever zijn, hoe realiseert het Rijk deze banen? En hoe zorg je dat deze mensen hun werk behouden en zelfs de mogelijkheid krijgen te groeien daarin? Het antwoord op die vragen is Binnenwerk.

Wat begon als een pilot in 2016 is inmiddels uitgegroeid tot een serieuze organisatie. Binnenwerk heeft sinds het begin al ruim tweehonderd mensen aan een baan geholpen. Deze mensen werken in teams van 10 à 15 personen bij opdrachtgevers binnen het Rijk. Denk aan toetsenbordreinigers, etage-assistenten, autowassers maar ook aan medewerkers bij Staatsbosbeheer.

Binnenwerk is werkgever

Binnenwerk maakt het Rijksonderdelen makkelijk; opdrachtgevers hebben geen omkijken naar alle administratie rondom medewerkers van Binnenwerk. Binnenwerk is gemandateerd werkgever en verzorgt de werving, leiding en begeleiding. Het gaat om nieuwe banen, geen verdringing van bestaand werk.

Win-winsituatie

Medewerkers van Binnenwerk hebben een inkomen, sociale contacten en krijgen zo meer zelfvertrouwen. Het gaat om duurzame banen; na een jaar met goed functioneren krijgen ze een vaste aanstelling. En opdrachtgevers zijn erg tevreden. Medewerkers van Binnenwerk krijgen namelijk veel waardering, zo bleek uit een klanttevredenheidsonderzoek. Kortom, een absolute win-winsituatie.

125.000 banen

Maar Binnenwerk wil nog veel meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Minister Ollongren van BZK benadrukte in april 2019 nog het belang hiervan. Alle overheidssectoren hebben een bestuursakkoord getekend om een impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen. Binnenwerk werkt hard mee aan het behalen van dit doel.

Meer weten?

Binnenwerk is onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Rijk wil een inclusieve werkgever zijn; dat betekent dat mensen met een arbeidsbeperking nadrukkelijk welkom zijn. Binnenwerk creëert sinds 2016 duurzame banen voor deze groep mensen. Maar ook opdrachtgevers kunnen zelf met een vraag komen.
In teams van 10 à 15 mensen gaan medewerkers aan de slag. Denk aan banen als:

  • Toetsenbordreiniger
  • Autowasser (zonder water)
  • Gebouwassistent
  • Medewerker assistent administratieve taken (MAAT)
  • Medewerker die personeelsdossiers opschoont bij P-Direkt
  • Archiefmedewerker bij Justid
  • Cateringmedewerker
  • Medewerker Bos en natuurbeheer bij Staatsbosbeheer

Succesverhaal

Verbond Sectorwerkgevers Overheid schreef in 2019 het boekje ‘Banenafspraak: gewoon DOEN!’ met daarin 14 succesverhalen uit de sectoren Overheid en Onderwijs. Eén van deze artikelen gaat over Binnenwerk. Lees het artikel.

Lees ook over het bezoek van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Almere. Tijdens dit bezoek zag ze in de praktijk wat de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Binnenwerk oplevert.

Nog een mooi praktijkvoorbeeld: bekijk het filmpje van Maatwerk voor Mensen over twee cateringmedewerkers die in het bedrijfsrestaurant van de IND werken. Zij krijgen begeleiding van een jobcoach van Binnenwerk.

Contact

Wilt u meer weten over Binnenwerk en wat de mogelijkheden zijn? Neem contact met ons op via binnenwerk@rijksoverheid.nl