Logistieke Hub Den Haag

De Nederlandse overheid heeft eind 2015 het VN Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dit akkoord wordt in 2020 van kracht en zet sterk in op de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen en de beperking van CO2-uitstoot.  De gemeente Den Haag geeft inhoud aan dit klimaatakkoord door deelname aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Net als veel andere gemeenten committeert zij zich aan het doel: Een emissievrije binnenstad in 2025! 

De gemeente Den Haag en de Rijksoverheid hebben in 2017 vastgesteld dat een logistieke Hub aan de rand van de stad kan bijdragen aan deze emissievrije binnenstad en ook aan een beter bereikbaar Den Haag.

Wat is een Logistieke Hub?

Een Logistieke Hub is een centraal distributiepunt waar (bijvoorbeeld) facilitaire goederen worden verzameld, gebundeld en met duurzaam vervoer geleverd richting de binnenstad. Het bundelen zorgt ervoor dat goederen zo efficiënt mogelijk op hun eindbestemming komen. Er worden minder kilometers gereden met zero-emissie transportmiddelen zodat de luchtkwaliteit in de stad beter wordt en de stad zelf beter bereikbaar.

Aanpak project

De Haagse regio biedt goede kansen voor een logistieke Hub vanwege een hoge concentratie aan kantoor- gebouwen en een grote inkoopkracht van de aanwezige overheden. Verschillende partijen werken in dit project samen zoals FM Haaglanden, UBR|IPKD, Belastingdienst en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Logistieke Hub

Vanaf 2017 loopt een proef om de logistiek binnen de overheid efficiënter en duurzamer te regelen. Rijksoverheidspanden en panden van de gemeente Den Haag krijgen een deel van hun facilitaire producten vanuit een centraal distributiecentrum aangeleverd. Met als doel: minder CO2-uitstoot, een beter bereikbare binnenstad en een kostenbesparing door de logistieke processen efficiënter in te richten.

De Rijksoverheid en de gemeente Den Haag hebben samen de wenselijkheid en haalbaarheid van een logistieke Hub voor de Haagse Regio onderzocht. De toets is uitgevoerd met kennis en ervaring uit de markt. In samenwerking met TNO en ervaringsdeskundigen zijn duurzaamheidsvoordelen berekend en financiële analyses gemaakt. De Rijksoverheid en gemeente Den Haag fungeren als ‘launching customer’ voor de hub- dienstverlening. In 2018 zal de aanbesteding van de hub- dienstverlening worden voorbereid. 

Samenwerking publiek en privaat

De overheid zoekt actief de samenwerking met publiek en private ondernemingen omdat dit voor alle betrokkenen meerwaarde oplevert. Hoe meer producten via de logistieke Hub geleverd gaan worden, hoe groter immers het effect op duurzaamheid en op prijs. ZBO’s en private ondernemingen krijgen de gelegenheid om aan te sluiten bij de hub- dienstverlening.

Meer weten over dit project?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans van der Bijl, projectleider Logistieke Hub via Hans.Bijl@rijksoverheid.nl