Programma Passend Perspectief Personeel

Passend Perspectief Personeel (PPP) is in het leven geroepen op verzoek van leidinggevenden en 1e-lijns P&O adviseurs rijksbreed. Uit de gesprekken blijkt dat elke leidinggevende in zijn loopbaan te maken krijgt met complexe personele dossiers.

Het gaat om een onafhankelijke integrale dienstverlening, gericht op het ontzorgen van leidinggevenden en het ondersteunen van P&O bij het oplossen van complexe personele dossiers. Hierbij wordt primair gebruik gemaakt van de bestaande P&O-expertise, producten en diensten, die door de 4 shared service eenheden (SSE’s) worden aangeboden.

Uitvoering door Rijkswaterstaat

Het Ontwikkelbedrijf, als onderdeel van UBR, heeft deze dienstverlening ontwikkeld. Rijkswaterstaat van het Ministerie van I&W voert voortaan rijksbreed deze diensten uit.

Complexe personele dossiers

Iedere leidinggevende heeft medewerkers waarvan hij vindt dat deze beter tot hun recht zouden komen in een andere omgeving. De reden kan ontwikkeling van de medewerker of de organisatie zijn, maar ook complexer van aard. Waar het gaat om langlopende dossiers waarbij het met behulp van reguliere instrumenten en/of casemanagement niet is gelukt om de betrokken medewerker naar een passende oplossing te brengen ontbreekt bij leidinggevenden tijd, kennis en/of ervaring om tot een oplossing te komen. Denk bij meervoudige problematiek aan disfunctioneren, medische redenen of combinatie hiervan.

Vaak worden noodoplossingen verzonnen binnen de bestaande organisatie. Dit is geen ideale situatie en heeft evidente gevolgen. De kosten die gepaard gaan met het vinden van een nieuwe betrekking en/of uitstroomoplossing zijn altijd geringer, afgezet tegen de mogelijke kosten van de directe en indirecte effecten hiervan. Passend Perspectief Personeel (PPP) biedt hiervoor een passende duurzame oplossing.

PPP biedt drie verschillende producten aan:

  • Advies,
  • HR-overname (soort interim-management) en
  • Maatwerk.

PPP blijft continue, door te doen, de dienstverlening kwalitatief hoogwaardig verder ontwikkelen.

Dienstverlening

PPP adviseert over complexe situaties, verzorgt action learning voor leidinggevenden en P&O en kan de leidinggevende ontzorgen door de HR-verantwoordelijkheid over te nemen. Deze overname van complexe dossiers wordt gezien als vorm van interim-management voor een individuele medewerker zonder bijzondere status of een gecombineerde status zoals bijvoorbeeld re-integratie dossier met VWNW-status. Alles volstrekt vertrouwelijk, anoniem en integer gewaarborgd vanuit de specifiek hiervoor opgestelde gedragscode en werkprocessen.

Wil je meer weten, neem contact op met Jo Faassen: jo.faassen@rws.nl.