UBR|RBO is de constante factor in de rijksbeveiliging. Omdat we onderdeel zijn van de Rijksoverheid, kennen we deze door en door. We leveren rijksbrede dienstverlening. Dat doen we met inhoudelijke kennis, aangevuld met expertise van onze rijkscollega’s op het gebied van beveiliging. In de uitvoering maken we tevens gebruik van capaciteit uit de markt. Daarmee kunnen we kwaliteit borgen en blijven we kostenbewust en flexibel. Op die manier dragen we bij aan het verhogen van de veiligheid.

Voor UBR|RBO zijn betrouwbaar, zichtbaar en vakmanschap de kernwaarden die nodig zijn om ons vak goed uit te kunnen oefenen.

Vakmanschap

We werken uitsluitend met gescreende, gecertificeerde beveiligers die naast de opleiding een aanvullende training krijgen waarbij het gastheerschap centraal staat. Hierbij volgen we nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Wij vertalen de nieuwe ontwikkelingen door naar de opleidingen die onze beveiligers jaarlijks volgen.

Betrouwbaar

De Rijksoverheid stelt hoge eisen aan haar medewerkers. Dit geldt ook voor UBR|RBO. Om aan de eisen op zowel organisatie als op individueel niveau te voldoen, zijn we degelijk, integer, onkreukbaar en loyaal.

Zichtbaar

We voeren ons werk op een pro-actieve manier uit, zodat we de gewenste mate van beveiliging, uitstraling en gastheerschap doorlopend kunnen leveren. Hiermee zorgen wij voor een adequate veiligheid met bijhorend belevingsgevoel voor zowel bewoner als bezoeker. Dit zonder een stempel te drukken op de sfeer; UBR|RBO is zichtbaar, maar niet ‘aanwezig’.