Contact met de RBO

Heeft u een vraag over de dienstverlening van de RBO? Wilt u producten of diensten bij ons afnemen? Neem dan contact op met ons.

Contactgegevens RBO

De RBO is op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 070 – 758 56 21 of per e-mail: rbo@rijksoverheid.nl.

Buiten kantoortijden kunnen onze rijkspartners de RBO bij urgente zaken bereiken op het centrale calamiteitennummer 088 – 371 31 21.

Klacht over de uitvoering van onze dienstverlening?

Het is voor de medewerkers van de RBO vanzelfsprekend dat zij in hun dienstverlening streven naar kwaliteit en optimale klanttevredenheid. Dit zijn basisvoorwaarden voor het functioneren van onze organisatie. Wij zijn daarom continu bezig onze dienstverlening te monitoren en waar nodig/mogelijk aan te scherpen. De klachtenprocedure stelt ons in staat maatregelen te treffen deze dienstverlening te optimaliseren en heeft in dat opzicht ook een preventieve werking.

Via rbo@rijksoverheid.nl kunt u een (digitaal) klachtenformulier opvragen.

Na invullen van het formulier ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging, waarna wij binnen drie werkdagen contact met u zullen opnemen.

Bezoekadres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Rijks Beveiligings Organisatie
Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postadres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Rijks Beveiligings Organisatie
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Routebeschrijving

De RBO is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed te bereiken. U vindt ons in het Rijkskantoor Beatrixpark, tegenover het station Den Haag Laan van NOI.

Rijks Beveiligings Organisatie

Adres: Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN, te Den Haag