Contact Rijksbeveiligingsorganisatie

Heeft u een vraag over de dienstverlening van de RBO? Wilt u producten of diensten bij ons afnemen? Neem dan contact op met de frontoffice.

Frontoffice UBR|RBO

De frontoffice is bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur, via het telefoonnummer 070-7585621 of per e-mail: rbo@rijksoverheid.nl.

Klacht dienstverlening RBO

Goede dienstverlening en klanttevredenheid zijn basisvoorwaarden voor het functioneren van onze organisatie. Wij zijn daarom continu bezig onze dienstverlening te monitoren en waar nodig/ mogelijk aan te scherpen. De klachtenprocedure stelt ons in staat maatregelen te treffen deze dienstverlening te optimaliseren en heeft in dat opzicht ook een preventieve werking.

Neemt u producten of diensten bij ons af en heeft u een klacht? Via de frontoffice kunt u een (digitaal) klachtenformulier opvragen. Na invullen van het formulier ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging, waarna wij binnen drie werkdagen contact met u zullen opnemen. Uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht brengen wij u schriftelijk op de hoogte van de afhandeling.

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postadres

UBR|RBO
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

UBR|RBO

Adres: Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN, te Den Haag