Hier staat UBR voor

UBR werkt als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het publieke domein. Doel is de overheid beter, sterker en slimmer te maken. UBR staat voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk.

UBR. Voor een ambitieuze overheid

UBR staat voor integraliteit, onafhankelijkheid, eigenaarschap, wendbaarheid en realisatiekracht. Medewerkers van UBR schakelen snel, zijn innovatief en flexibel. Wij werken elke dag hard voor een overheid die aansluit op de wereld van morgen. Dit doen we uiteraard niet alleen maar samen met opdrachtgevers en partners.

UBR heeft de blik naar buiten, maar we zijn ook eigen. Als rijksbrede dienstverlener kennen we en zijn we de overheid. We zijn vertrouwd met politiek- bestuurlijke prioriteiten en beleidskaders.

De kennis die we opdoen bij het uitvoeren van onze opdrachten verrijken we en delen we met onze opdrachtgevers, zodat deze geborgd blijft binnen de Rijksoverheid.

Nieuw UBR profiel

UBR gaat zich in 2019 steviger richten op hoogwaardige, kennisintensieve dienstverlening, meer integraal werken en haar functie als landingsplaats voor nieuwe dienstverlening versterken. De focus ligt daarbij op het leveren van advies-, transitie-, innovatie- en interimprojecten binnen de vier expertisegebieden: Informatisering, Personeel, Organisatie en Inkoop. Op elk van deze gebieden levert UBR diensten en producten op verschillende niveaus: van specialistische klus tot politiek-bestuurlijke transitieopdrachten. De opdracht voor het inrichten van het nieuwe departement van LNV is hiervan een mooi voorbeeld.

Praktijkvoorbeelden

Als het gaat om specifieke producten of specialistische dienstverlening hebben wij mooie opdrachten gedaan. We werken aan een beter, sterker en slimmere Rijksoverheid. Hier staat een dwarsdoorsnede van wat we doen.