Voorpublicatie aanbestedingen sanitaire supplies

Categoriemanagement Schoonmaak Rijk (CMS) heeft per 1 juni 2020 Rijksbrede overeenkomsten nodig voor de sanitaire hardware, supplies en services. CMS is daarom al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor deze aanbestedingen.

sanitaire supplies

Uitnodiging om in te schrijven

In de voorpublicatie documenten op TenderNed laten wij potentiële inschrijvers alvast weten dat zij vanaf 2 december kunnen inschrijven op de openbare Europese aanbestedingen voor sanitaire supplies.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is de aanbestedende dienst

Dit ministerie treedt op als coördinerend ministerie en is portefeuillehouder voor CMS. CMS besteedt deze opdracht aan voor de RSO. UBR|HIS begeleidt deze aanbesteding.

Wij besteden drie productgroepen aan

Duurzaamheid binnen de aanbesteding

Het Rijk streeft naar een duurzame samenleving en wil zelf het goede voorbeeld geven. Wij willen met deze aanbesteding de markt stimuleren om duurzame leveringen en diensten aan te bieden.

Meer informatie over de aanbesteding

kijk voor meer informatie op Sanitaire Supplies op UBRijk.nl.