Advisering en Klachtencommissie maakt onderdeel uit van de basisdienstverlening.

Adviezen

Al voor de start van een inkooptraject kunnen wij u adviseren over de te volgen strategie of wijziging van een overeenkomst. Waar nodig, maken wij samen met u al een voorlopig plan van aanpak.
Indien daar aanleiding toe is, geven wij ook de CDI-functie van uw organisatie gevraagd en ongevraagd adviezen.

Tenderboard

U kunt een tenderboard inzetten bij passende inkooptrajecten. In een tenderboard organiseren we samen tegenspraak op inkooptrajecten door het bijeen brengen van interne en externe deskundigheid. De tenderboard toetst en adviseert vooraf de strategische keuzes in sourcing- en inkooptrajecten. Dit leidt tot het vergroten van de kwaliteit van de aanbestedingen, maar ook tot het beteugelen van de risico’s van ongewenste aanbestedingsuitkom­sten en uitloop in de doorlooptijd. De tenderboard adviseert op het gebied van weging en prioritering bij conflicterende doelstellingen en houdt meer rekening met de (on)mogelijkheden in de markt.

Klachtencommissie

Inschrijvers op aanbestedingen hebben de wettelijke mogelijkheid een klacht in te dienen over door ons verzorgde aanbestedingstrajecten. De Klachtencommissie stelt u en de CDI-functie van uw organisatie direct op de hoogte en handelt op zorgvuldige wijze de klacht namens u af.