EC O&P is dé specialist op het gebied van arbeidsjuridische zaken binnen het Rijk. Wij werken voor overheidsmanagers en HRM-adviseurs van aangesloten departementen en organisaties.

Onze adviseurs bundelen rijksbreed de arbeidsjuridische expertise. Dit verhoogt de kwaliteit van het advies en zo leveren we ook een bijdrage aan consistente toepassing en interpretatie van regelgeving en P&O beleid binnen het Rijk.

U kunt bij ons ook terecht voor onderstaand arbeidsjuridisch advies:

 • Advies over de uitvoering van beleid en regelgeving
  Onze arbeidsjuridisch adviseurs helpen managers en P&O-adviseurs beleid en regelgeving te formuleren binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Ook beoordelen we conceptbeleid en -regelgeving op uitvoerbaarheid en koppelen we praktijkervaringen terug aan de beleidsmakers en wetgevers.
 • Algemene individuele cases
  Managers en P&O-adviseurs kunnen bij ons terecht voor (tweedelijns) arbeidsjuridisch advies en bijstand in het kader van het ambtenarenrecht en arbeidsrecht. Veelvoorkomend is de advisering bij functioneringstrajecten bij plichtsverzuim, arbeidsongeschiktheid en vertrekregelingen. Ook voor alle vragen over het Van Werk naar Werk- beleid staan we voor u klaar.
 • Advies over de financiële rechtspositie
  Het Kennispunt Financiële Rechtspositie (KFR) maakt voor medewerkers individuele financiële berekeningen m.b.t. de rechtspositie en mobiliteit in brede zin. Te denken valt daarbij aan (keuze)pensioen, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Ook adviseert het Kennispunt over de fiscale gevolgen bij mobiliteit.
 • Advies bij Projecten en reorganisaties
  EC O&P biedt arbeidsjuridisch advies bij projecten, reorganisaties en (de)privatiseringen. Het betreft onder meer advies over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden of regels op het gebied van procedures bij reorganisaties.
 • Procesvertegenwoordiging bij ARAR-zaken
  Zoekt u professionele bijstand en procesvertegenwoordiging als een ambtenaar bezwaar of beroep aantekent tegen een besluit? Heeft u onafhankelijk en professioneel advies nodig tijdens de juridische procedure? We vertegenwoordigen het Bevoegd Gezag bij een bezwaarzaak, in (hoger) beroep of bij voorlopige voorzieningen, als het gaat over een personele aangelegenheid van een medewerker.
 • Incompany trainingen
  Op verzoek verzorgen we trainingen over Ambtenarenrecht en het personeelsbeleid Sector Rijk. We leveren deze trainingen incompany aan groepen HRM-adviseurs of managers. Voor individuele cursussen op open inschrijving kunt u terecht bij de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB).
 • Conflictbemiddeling
  Heeft u begeleiding en advies nodig bij een arbeidsconflict? Ervaart u problemen in de samenwerking met een medewerker of binnen uw team en wilt u voorkomen dat het verder escaleert? Voor een duurzame oplossing voor arbeidsconflicten neemt u contact op met de adviseurs AJ. Deze zijn allen MFN-registermediator.

Spreekuur op locatie

EC O&P houdt op verzoek van de klant arbeidsjuridisch spreekuur op locatie van opdrachtgevers. Deze spreekuren vinden plaats op vooraf bepaalde tijden. Deze spreekuren bieden EC O&P ook de mogelijkheid om preventief te adviseren.