Conflictbemiddeling

Schakel arbeidsjuridisch adviseurs in voor conflictbemiddeling als er een arbeidsconflict dreigt of is ontstaan. Zowel werkgever (de HR-adviseur, leidinggevende) als werknemer kunnen bij UBR Personeel terecht.

Ervaar je spanningen op de werkvloer of ben je het niet eens met een besluit van je manager? Een arbeidsconflict kan je werkplezier aanzienlijk verminderen. Dit komt de productiviteit en de werksfeer niet ten goede. UBR Personeel biedt een onafhankelijk conflictadvies.

Conflictdiagnose

Om de werkgever en/ of werknemer goed te adviseren, starten we met afzonderlijke verkennende gesprekken. Dit kan zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek. Op basis van de gesprekken stelt de adviseur een conflictdiagnose en informeert de partijen over de mogelijke interventies. De partijen kiezen in overleg met de adviseur de voor hen meest passende interventie. Elke adviseur van Personeel beschikt over mediationvaardigheden. Ook een doorverwijzing van of naar een bedrijfsmaatschappelijk werker of de bedrijfsarts is mogelijk.

Conflictbemiddeling

We kunnen een of meer interventies op maat aanbieden, zoals:

 • Conflictcoaching
 • Onderling gesprek
 • Gesprek onder begeleiding
 • Mediation
 • Conflictmanagement

Deze interventies helpen de onderlinge samenwerkingsrelatie te herstellen of verbeteren, veelal doordat partijen effectiever met elkaar gaan communiceren.

Trainingen incompany

Wij bieden trainingen aan voor HR-adviseurs, juristen, leidinggevenden en management om effectief te leren omgaan met conflicten op de werkvloer door de inzet van theorie, mediationvaardigheden, gesprekstechnieken, conflictcoaching en regie houden tijdens lastige gesprekken. Het aanbod:

 • Voor HR-adviseurs, juristen en leidinggevenden: introductiecursus conflicthantering. Deze training richt zich op het versterken van de advies- en verwijsrol bij (beginnende) conflicten.
  > Meer informatie
 • Voor HR-adviseurs, juristen en leidinggevenden: vaardigheidstraining conflicthantering. De 2-daagse vaardighedenstraining conflicthantering bieden we op maat aan. Er wordt gewerkt aan leerdoelen van de deelnemers en met eigen casuïstiek.
  > Meer informatie
 • Voor HR-adviseurs en management: presentaties en korte workshops. Door de nieuwe rechtspositie van rijksambtenaren met ingang van 2020 verandert het werk van professionals in het P&O-vakgebied op een aantal punten. Om hen te helpen zich voor te bereiden op de komst van de nieuwe rechtspositie en ze vertrouwd te maken met het private arbeidsrecht, verzorgen we voorlichtingsactiviteiten. Conflicthantering is een onderdeel hiervan. Meer informatie: opleidingen nieuwe rechtspositie ambtenaren.

We geven ook presentaties en workshops op maat aan managementteams of op professionaliseringsdagen. Heb je interesse? Neem contact met ons op.

Contact

Wil je een conflict aanmelden of advies bij een conflict? Laat het ons per e-mail weten of telefonisch op 06 3162 2633. De bemiddeling bij arbeidsconflicten is een onderdeel op de arbeidsjuridische dienstverlening. Voor overige vragen of wensen neem je contact op met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.

In de conflictwijzer kun je vaststellen welke route het beste past bij een conflict. De wijzer is erop gericht om de verantwoordelijkheid van het geschil en de oplossing zoveel mogelijk bij partijen te laten. De conflictwijzer is tot stand gekomen na onderzoek van Hogeschool Utrecht/Katholieke Universiteit Leuven in het kader van een project 'versterking van de professionele handelwijzen bij conflictbemiddeling'. Hier droeg 'loket' Conflictbemiddeling aan bij.