‘Blij met de kwaliteit van de dienstverlening’

De juni editie van BinnenbeRijk heeft als thema ‘oogsten en resultaten’. Met als centrale vraag: wat heeft SGO5 (de herinrichting van de bedrijfsvoering) opgeleverd? De balans wordt opgemaakt. In dit nummer staat ook een artikel over ‘Heel blij met de kwaliteit van de dienstverlening’. Het gaat over het onderbrengen van de arbeidsjuridische dienstverlening bij een shared service organisatie, in dit geval bij UBR|EC O&P.

‘De hervorming van de rijksbrede bedrijfsvoering heeft veel opgeleverd, vinden de grote uitvoeringsorganisaties’, aldus BinnenbeRijk. Onder aansturing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de laatste jaren op verschillende terreinen shared service organisaties gevormd die samen dingen doen, zoals op ICT en P&O-gebied. De oprichting van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel paste in het streven naar een compacte rijksdienst.

Arbeidsjuridische advisering

Niet alle departementen waren er direct over uit of ze diensten wilden onderbrengen bij UBR|EC O&P. Martijn Jebbink, manager afdeling Organisatie en Ontwikkeling bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: ‘Van tevoren weet je niet precies of zo’n organisatie alle benodigde kennis in huis heeft en goed aansluit op de organisatie’. Toch besloten ze om de arbeidsjuridische dienstverlening bij UBR|EC O&P onder te brengen. En met resultaat, zo blijkt na een paar jaar. Ze zijn heel blij met de kwaliteit van de arbeidsjuridische dienstverlening! Lees het interview: De oogst van SGO5 in de praktijk: ‘Heel blij met de kwaliteit van de dienstverlening’.

Meer informatie

Wil je weten wat UBR|EC O&P voor je kan betekenen? Neem contact op met het Klantencontactcentrum UBR|EC O&P.

Hoort bij