Nieuwe rechtspositie: factsheet opeenvolgende dienstverbanden en algemene animatiefilm beschikbaar

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de rechtspositie van rijksambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde als die van medewerkers in het bedrijfsleven. DG Overheidsorganisatie (BZK), P-Direkt en EC & OP verzorgen gezamenlijk de voorlichting over de nieuwe rechtspositie aan de diverse doelgroepen binnen het Rijk. Voor de P&O-professionals zijn nu nieuwe middelen beschikbaar: een algemene factsheet over de Wnra en een animatiefilm over opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden.

De factsheet en de animatiefilm zijn (evenals de overige beschikbare communicatiemiddelen) te vinden op de site van het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie, dat wordt bemand door de arbeidsjuristen van EC O&P.