Kennispunt Sociale Zekerheid

Bij de juridische advisering zijn aspecten rond ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid regelmatig terugkerende onderwerpen. Het Kennispunt Sociale Zekerheid staat HR-professionals bij als er ingewikkelde juridische trajecten zijn bij re-integratie, het eigenrisicodragerschap, ziekte, ontslag en arbeidsongeschiktheid.

HR-professionals kunnen bij het kennispunt terecht met vragen. Heb je een vraag over een individuele casus? Laat het ons weten of er al een juridisch adviseur van UBR erbij betrokken is. Dit bevordert een goede advisering richting het betreffende departement. Het expert-team verzorgt ook presentaties en voorlichting op maat.

Contact

Voor vragen en wensen mail je naar PostbusSocialeZekerheid@minbzk.nl. Een expert reageert binnenĀ 2 werkdagen.

Achtergrondinformatie

Hoort bij