Arbeidsmarktprogramma

Het Rijk kent lastig te werven doelgroepen (generalisten op HBO- WO-niveau, financieel specialisten, juristen en ICT-ers). Om deze doelgroepen toch te bereiken hebben wij het arbeidsmarktprogramma gepresenteerd.

Wij ontmoeten, samen met de departementen, starters en ervaren professionals. Om dit te bereiken is een structurele opbouw van expertise over wervingsmiddelen en –strategieën essentieel. Daarom houden wij trends en ontwikkelingen van deze specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt in de gaten en doen structureel onderzoek naar de situatie op de arbeidsmarkt.

Doelgroep

Wil je jouw departement of overheidsorganisatie onder de aandacht brengen bij een specifieke doelgroep? Wij adviseren je graag bij de juiste aanpak. We houden bijvoorbeeld intakegesprek (doelen en strategie), werken campagnes uit en zoeken naar de meest optimale instrumentenmix. Omdat wij over een rijksbreed netwerk beschikken weten wij of bij andere departementen dezelfde vraag leeft en kunnen wij eventueel een gezamenlijke campagne starten.

Werving

Heeft jouw vacature of wervingsvraag meer aandacht nodig dan een reguliere vacature? Wil je advies over de presentatie van jouw vacature aan de doelgroep? Of wil je bij de doelgroep alvast aandacht vragen voor een te verwachten wervingsbehoefte? De oplossing hiervoor kan een maatwerktraject zijn.

Wij beschikken over de expertise die nodig is voor een passende en professionele benadering van de arbeidsmarkt. Wij doen ons werk op basis van gedegen onderzoek, onze ervaring in het vak en onze kennis van de Rijksoverheid. Omdat we zelf deel uitmaken van het Rijk adviseren we je dus van binnenuit. Wij weten wat het is om te Werken voor Nederland.