Beurzen en evenementen

Wij coördineren, organiseren en faciliteren de rijksbrede deelname aan arbeidsmarktactiviteiten zoals beurzen, evenementen en bedrijvendagen van studieverenigingen. Aan de hand van de doelgroep en de behoefte van de departementen bepalen we of we als 1 Rijksoverheid deelnemen.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laten een duidelijke verschuiving zien van de externe doelgroepen naar de interne doelgroep, de rijksambtenaar. Er is bij de departementen en uitvoeringsinstanties behoefte aan het ontwikkelen en inzetten van interne face-to-face activiteiten zoals loopbaandagen en jobruildagen voor eigen medewerkers.

Ook is er behoefte aan de ontwikkeling van activiteiten zoals inhousedagen en open dagen voor het benaderen en werven van specifieke doelgroepen.

Hoort bij