Carrière Sites Overheid

Wij beheren het platform Carrière Sites Overheid (CSO-platform) en zijn verantwoordelijk voor het technisch, functioneel en applicatiebeheer van het platform en voor gebruikersondersteuning (via de helpdesk) en webanalyse. Het CSO-platform bestaat uit de onderstaande websites.

Mobiliteitsbank

Mobiliteitsbank is de interne vacaturebank van de Rijksoverheid. Alle rijksmedewerkers, ook die met een voorrangsstatus, kunnen hier de intern, interdepartementaal, extern en voor herplaatsingskandidaten opengestelde vacatures inzien en erop solliciteren. Ga naar de Mobiliteitsbank.nl.

Werken voor Nederland

Werken voor Nederland is de centrale plaats bij alle arbeidsmarktactiviteiten van het Rijk. De site trekt maandelijks duizenden bezoekers. Bezoekers kunnen zich op de site oriënteren op (vacatures bij) het Rijk omdat hier het werk van rijksambtenaren zichtbaar wordt gemaakt. Zij krijgen op dit ontdekplatform een goede indruk wat het betekent om bij het Rijk te werken. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om direct te solliciteren. Heb je wensen, wijzigingen of nieuwe ideeën voor WerkenvoorNederland? Geef deze dan door via redactie@werkenvoornederland.nl of telefonisch via 070 700 05 10.

Werken bij de overheid

Werken bij de overheid is het jobboard voor de gehele overheid. Rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, scholen en de politie plaatsen hier hun vacatures en stages. Met meer dan 1,3 miljoen bezoekers per jaar en circa 300 overheidswerkgevers die vacatures plaatsen, is Werkenbijdeoverheid.nl de belangrijkste speler van overheidsbrede vacaturesites. Wil je als werkgever voortaan jouw vacatures plaatsen op Werkenbijdeoverheid.nl? Meldt je dan aan via helpdesk@werkenbijdeoverheid.nl.

Rijkstalentencentrum

Rijkstalentencentrum biedt medewerkers de mogelijkheid om zelfstandig, laagdrempelig, inspirerend en plaats- en tijdonafhankelijk aan de slag te gaan met het ontdekken van talenten en mogelijkheden. De bezoeker krijgt aan de hand van content, assessments en testen inzicht in vragen als Wie ben ik? Wat wil ik en Wat kan ik?

Functiegebouw Rijksoverheid

Met het Functiegebouw Rijksoverheid heeft het Rijk 30.000 functiebeschrijvingen ingewisseld voor 65 profielen. In deze profielen staat helder beschreven wat van een functie wordt verwacht in termen van resultaten, succesvol gedrag, kennis, vaardigheden en ervaring. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de wendbaarheid, de mobiliteit, loopbaanontwikkeling en de kwaliteit van de rijksambtenaar.

Backofficesysteem TICC

Met TICC beheer je zelf jouw vacature en kun je de voortgang van jouw vacature volgen. Ook kun je als vacaturehouder aangeven of en hoe je vacatures extern extra onder de aandacht wilt brengen, bijvoorbeeld door plaatsing op andere jobboards en in printmedia.

Loopbaanontwikkeling

Met een breed scala aan digitale middelen draagt het CSO-platform op allerlei manieren optimaal bij aan de in- door- en uitstroom van medewerkers bij het Rijk. Daarnaast biedt het medewerkers tools voor loopbaanontwikkeling en -oriëntatie en ondersteunt het HRM-medewerkers met onder meer het publiceren van vacatures en managementinformatie.

Contact

Wil je meer weten over het CSO-platform? Voor vragen neem contact op met het Klantcontactcentrum UBR Personeel.