Advisering, Tenderboard en Klachtenloket

Advisering, Tenderboard en Klachtenloket zijn onderdeel van de basisdienstverlening.

Advisering

Al voor de start van een inkooptraject kunnen wij je adviseren over de te volgen strategie of wijziging van een overeenkomst. Waar nodig, maken wij samen met jou al een voorlopig plan van aanpak. Als daar aanleiding toe is, geven wij ook de CDI-functie van jouw organisatie gevraagd en ongevraagd adviezen.

Tenderboard

Je kunt een tenderboard inzetten bij passende inkooptrajecten. In een tenderboard organiseren we samen tegenspraak op inkooptrajecten door het bijeen brengen van interne en externe deskundigheid. De tenderboard toetst en adviseert vooraf de strategische keuzes in sourcing- en inkooptrajecten. Dit leidt tot het vergroten van de kwaliteit van de aanbestedingen, maar ook tot het beteugelen van de risico’s van ongewenste aanbestedingsuitkomsten en uitloop in de doorlooptijd. De tenderboard adviseert op het gebied van weging en prioritering bij conflicterende doelstellingen en houdt meer rekening met de (on)mogelijkheden in de markt.

Meer informatie over de Tenderboard

Wettelijk klachtenloket

Dit klachtenloket is voor klachten van inschrijvers over Europese aanbestedingen die wij uitvoeren voor onze opdrachtgevers. De verantwoordelijken binnen het loket doen dat volledig onafhankelijk en spreken hun oordeel uit zonder last van ruggespraak. Als er een klacht binnenkomt, stellen wij gelijk de betrokken CDI-Office op de hoogte.

Vrijwillig klachtenloket

Dit klachtenloket is voor alle andere inkooptrajecten waarover inschrijvers klachten hebben. Het maakt hier niet uit wie de opdracht heeft uitgevoerd. Als er een klacht binnenkomt, stellen wij gelijk de betrokken CDI-Office op de hoogte.