Agressie en geweld

UBR Personeel adviseert op het gebied van te voeren beleid bij de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Naast het begeleiden van het beleid in jouw organisatie adviseren we over het opstellen van protocollen voor de aanpak van agressie en geweld.

Hulp bij uitvoeren afspraken

In de Arbocatalogus Rijk staan sectorbrede afspraken over hoe een werkgever moet zorgen voor een veilig en gezond werkklimaat. Personeel helpt rijksorganisaties met het uitvoeren van die afspraken.

Hulp bij invoeren registratiesysteem

Registratie van agressie- en geweldsincidenten is cruciaal voor een goede en eenduidige aanpak en afhandeling ervan. De Rijksoverheid gebruikt hiervoor het Agressie Registratiesysteem Overheden. Bedrijfszorg geeft voorlichting aan rijksorganisaties en helpt met het inrichten van dat systeem in hun organisatie.

Voordeel registratiesysteem

Een rijksorganisatie bepaalt zelf of zij gebruik maakt van het Agressie Registratiesysteem Overheden. Voordeel van een dergelijk systeem is dat je op eenduidige wijze inzicht krijgt in de aard en omvang van geweld en agressie en de nazorg. Dan kun je de juiste maatregelen treffen het aantal incidenten te verminderen.

Advies over risico-inventarisatie en -evaluatie

In de Arbowet staat dat een werkgever de risico’s van agressie en geweld moet meenemen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bedrijfszorg adviseert over de opzet en uitvoering van een (wettelijk verplichte) RI&E. Onze adviseurs begeleiden bij een RI&E en voeren het op efficiënte wijze uit.

Contact

Voor vragen en wensen neem je contact op met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.