Wij geven onafhankelijk arbeidsjuridisch advies aan leidinggevenden en HR-adviseurs die werkzaam zijn binnen de rijksoverheid. Dit blijven we doen na de normalisering van de rechtspositie van de rijksambtenaar.

Een greep uit onze arbeidsjuridische dienstverlening:

Implementatie Wet normalisering rechtspositie (Wnra)

UBR Personeel is bij uitstek 'partner in business' voor de implementatie Wet normalisering rechtspositie (Wnra) van rijksambtenaren gezien de specifieke kennis van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden binnen het Rijk. Op dit moment zijn we volledig werkzaam binnen het werkgebied van het publieke ambtenarenrecht. Vanaf 2020 schakelen we om naar het private arbeidsrecht en passen we onze dienstverlening hier op aan.

De voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe rechtspositie zijn in volle gang. Alle juridisch adviseurs zijn per 2020 civiel arbeidsrechtelijk opgeleid en al in dit najaar zijn er advocaten in dienst om per 2020 de werkgever bij het Gerechtshof te vertegenwoordigen. Op de pagina Kennispunt Nieuwe Rechtspositie vindt je informatie over het waarom, wat er wel of niet gaat veranderen en wat dat voor jou als HR-adviseur betekent. Het kennispunt geeft voorlichting en beantwoordt vragen.

Bijstand bij juridische procedures (bezwaar, beroep en hoger beroep)

We zorgen voor procesvertegenwoordiging in de schriftelijke fase en ter zitting met de noodzakelijke juridische voorbereiding. Rechtsbijstand bij de rechter wordt verleend voor zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Door eigen advocaten blijft deze “full service” ook na de normalisering in huis.

Conflictbemiddeling

Heb je begeleiding en advies nodig bij een arbeidsconflict? Ervaar je problemen in de samenwerking met een medewerker of binnen je team en wil je voorkomen dat het verder escaleert? Voor een duurzame oplossing voor arbeidsconflicten neem je contact op met een conflictadviseur. Elke adviseur van UBR Personeel beschikt over mediationvaardigheden.
> Lees verder over Conflictbemiddeling

Juridisch advies aan leidinggevenden en HR-adviseurs

 • Advies in individuele cases en bij dreigende individuele geschillen:
  wij bieden arbeidsjuridisch advies en bijstand in het kader van het ambtenarenrecht en arbeidsrecht. Veelvoorkomend is advisering bij functioneringstrajecten, integriteit en plichtsverzuim, verstoorde arbeidsrelaties, arbeidsongeschiktheid (wet Poortwachter) en vertrekregelingen. Ook kun je terecht voor vragen over het Van Werk Naar Werk-beleid.
 • Advies over de uitvoering van beleid en (cao-)regelgeving:
  onze arbeidsjuridische adviseurs helpen beleid en regelgeving te formuleren binnen de kaders van de wet- en (cao-)regelgeving. Ook beoordelen we conceptbeleid en -regelgeving op uitvoerbaarheid en koppelen we praktijkervaringen terug aan de beleidsmakers en wetgevers.
 • Advies over de financiële rechtspositie:
  het Kennispunt Financiële Rechtspositie maakt voor medewerkers individuele financiële berekeningen omtrent de rechtspositie en mobiliteit in brede zin. Denk aan (keuze)pensioen, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Ook adviseert het kennispunt over de fiscale gevolgen bij mobiliteit.
 • Advies bij projecten en reorganisaties:
  we bieden arbeidsjuridisch advies bij projecten, reorganisaties en (de)privatiseringen. Het betreft advies over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden, de Wet Overgang van Ondernemingen of regels op het gebied van reorganisaties.

Klachten

UBR Personeel heeft ervaring en expertise omtrent klachtbehandeling. Via onze dienstverlening met betrekking tot conflictbemiddeling kunnen ook klachten in behandeling worden genomen.

Trainingen incompany

We geven incompany trainingen aan leidinggevenden en HR-adviseurs. Denk aan trainingen over:

Contact

Voor vragen en wensen neem je contact op met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.