BIG-geregistreerde bedrijfsartsen en medisch secretaresses adviseren en ondersteunen organisaties, leidinggevenden en medewerkers bij het creëren van een gezond werkklimaat en werkplezier. Maar ook een verzuimsysteem en een multidisciplinaire aanpak van bedrijfsgeneeskundige vraagstukken.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Wer verzorgen in samenwerking met Zorg van de Zaak preventief medisch onderzoek (PMO) en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan voor een aantal organisaties. Lees meer.

Multidisciplinaire aanpak

Een bedrijfsarts brengt zijn kennis en ervaring in over thema’s als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, behoud van (gezonde) medewerkers en verzuimbeleid, toegespitst op uw specifieke wensen. Hij werkt daarbij samen met verschillende adviseurs van Bedrijfszorg. Denk aan een bedrijfsmaatschappelijk werker, financieel hulpverlener, vertrouwenspersoon, re-integratieadviseur, arbeids- en organisatiedeskundige en een veiligheidskundige. Dus een multidisciplinaire aanpak.

Medisch secretaresses

Onze medisch secretaresses plannen afspraken in met de bedrijfsarts, hebben contact met klantorganisaties en beantwoorden al hun vragen.

Privacy- en veiligheidseisen

De bedrijfsartsen leggen hun dossiers vast in een gecertificeerd web based verzuimsysteem dat voldoet aan alle privacy- en veiligheidseisen en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.

Contact

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum EC O&P.