Arbeidsgezondheidskundig advies 55 +

Aan een medewerker van 55 jaar en ouder kan geen nachtdienst worden opgedragen. Hiervan kan voor de duur van 1 jaar worden afgeweken op verzoek van de medewerker of wanneer er sprake is van een dienstbelang. U heeft dan een positief advies van de bedrijfsarts nodig.

In zo’n situatie bekijkt de bedrijfsarts naar de medische eisen die er zijn in de uitvoering van een functie, zoals wanneer er extra belasting in een beroep wordt gedaan tijdens een nachtdienst (22.00 - 06.00 uur). Om dit te toetsen maakt de bedrijfsarts gebruik van een vragenlijst.

Vragenlijst

De vragenlijst wordt, samen met de uitnodiging om naar het spreekuur te komen, naar de medewerker gestuurd. De medewerker vult de vragenlijst naar waarheid in en neemt hem mee naar het spreekuur. Om tot een advies te komen of de medewerker nachtdiensten kan/mag verrichten, neemt de bedrijfsarts de vragenlijst tijdens het spreekuur met de medewerker door.

Aanmelden en contact

Heb je behoefte aan een arbeidsgezondheidskundig advies 55+, meldt je dan aan via het aanmeldformulier. Let op: na invullen van het formulier en aanklikken knop ‘ga verder’, kun je de gegevens nog eens controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzendt je het document definitief met de knop ‘verzend’. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanmelding.

Voor overige vragen en wensen neem je contact op met het Klantcontactcentrum.

Aanvraag

Organisatie *

Om te kunnen bepalen bij welke bedrijfsarts wij het 55+ arbeidsgezondheidskundig onderzoek/inzet nachtdienst moeten inplannen is het (bij een aantal organisaties) van belang te weten bij welk organisatieonderdeel de medewerker werkt.

Gegevens van de leidinggevende

Vul de voornaam van de leidinggevende in.

Vul de tussenvoegsels in.

Vul de achternaam van de leidinggevende in.

Het zakelijk e-mailadres is noodzakelijk zodat wij de terugkoppeling van het 55+ arbeidsgezondheidskundig onderzoek/inzet nachtdienst aan de leidinggevende kunnen sturen.

Het zakelijk telefoonnummer is noodzakelijk omdat wij de leidinggevende bij spoedgevallen, bijv. het door omstandigheden op korte termijn moeten afzeggen van de afspraak, willen kunnen bereiken.

Beschrijf kort waarom de medewerker wordt aangemeld voor een 55+ arbeidsgezondheidskundig onderzoek/inzet nachtdienst.

Geef, als dit van toepassing is, informatie die van belang kan zijn bij dit 55+ arbeidsgezondheidskundig onderzoek/inzet nachtdienst.

Geef hier de datum van het laatste 55+ arbeidsgezondheidskundig onderzoek/inzet nachtdienst.

Gegevens van de medewerker

Vul de voornaam van de medewerker in.

Vul de tussenvoegsels in.

Vul de achternaam van de medewerker in.

Het personeelsnummer is terug te vinden op de personeelskaart in het P-Direkt portaal.

Vul de functie in, zodat bepaald kan worden of een 55+ arbeidsgezondheidskundig onderzoek/inzet nachtdienst noodzakelijk is.

Wij communiceren met de medewerker via het zakelijk e-mailadres.

Bij sommige consulten is het noodzakelijk dat een volledig ingevulde vragenlijst wordt meegestuurd.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens van medewerker en die van de leidinggevende om de aanvraag voor een 55+ arbeidsgezondheidskundig onderzoek/inzet nachtdienst in behandeling te kunnen nemen en u aan de juiste bedrijfsarts te koppelen. De gegevens worden, als zij nog niet in Dotweb bekend zijn, daarin opgenomen. Dotweb is ons medisch afspraken- en registratiesysteem en is alleen voor onze artsen en medisch secretaresses toegankelijk. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Medewerker is de aanvrager: “Wij vragen uw gegevens om u uit te kunnen nodigen voor een 55+ arbeidsgezondheidskundig onderzoek/inzet nachtdienst en om dit onderzoek goed voor te kunnen bereiden.” Leidinggevende is de aanvrager: “Wij vragen de gegevens van uw medewerker om deze uit te kunnen nodigen voor een 55+ arbeidsgezondheidskundig onderzoek/inzet nachtdienst en om dit onderzoek goed voor te kunnen bereiden.” Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag voor een 55+ arbeidsgezondheidskundig onderzoek/inzet nachtdienst in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De door u in het formulier ingevulde gegevens worden naar een vast e-mailadres gestuurd. Bij binnenkomst in de inbox van dit e-mailadres zal een medisch secretaresse de mail openen en de verstrekte gegevens, indien nog noodzakelijk, overnemen in Dotweb. Dotweb is ons medisch afspraken- en registratiesysteem en is alleen toegankelijk voor onze artsen en medisch secretaresses. Nadat de gegevens in Dotweb zijn overgenomen en het 55+ arbeidsgezondheidskundig onderzoek/inzet nachtdienst is gepland, zal de mail inclusief de bijlage permanent worden verwijderd.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij de gegevens uit het formulier in Dotweb hebben overgenomen, worden deze permanent verwijderd. Dotweb is ons medisch afspraken- en registratiesysteem en is alleen toegankelijk voor onze artsen en medisch secretaresses. De gegevens in Dotweb behoren tot het medisch dossier en moeten wettelijk maximaal vijftien jaar worden bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Hoort bij